DERATYZACJA Zwalczanie gryzoni (najczęściej myszy i szczurów) środkami chemicznymi (rodentycydy), fizycznymi, mechanicznymi lub biologicznymi. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na przedostawanie się gryzoni na teren zakładu jest jego szczelność. Mówi się tu o pojęciu szczuro- i myszo- szczelności. Nasi inspektorzy zwracają uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad GMP/GHP. W pierwszej kolejności zwracana jest uwaga na otoczenie zewnętrzne oraz ogrodzenie zakładu. To od ogrodzenia uzależniona jest ilość i rozmieszczenie instalowanych przy nim karmników zawierających trutkę. Urządzenia te (nazywane stacjami deratyzacyjnymi) przytwierdzane są na stałe do podłoża a trutka w nich zawarta zabezpieczona jest przed czynnikami zewnętrznymi oraz przed wydostaniem się na zewnątrz. Stacje deratyzacyjne zamykane są w taki sposób by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym. Aby zapobiec wtargnięciu gryzoni do wnętrza zakładu stacje deratyzacyjne instalowane są dookoła budynku. Walka z gryzoniami wewnątrz budynków odbywa się przy pomocy pułapek mechanicznych (zapadkowych lub gilotynkowych).

DEZYNSEKCJA Zwalczanie owadów latających (muchy, osy, szerszenie, komary), biegających (mrówki, pchły, wszy, prusaki, karaluchy) oraz szkodników magazynowych. Przeprowadzana jest metodą chemiczną (oprysk, żele), fizyczną (pułapki lepowe z atraktantem pokarmowym, lampy owadobójcze) oraz biologiczną (pułapki z feromonem). Pamiętajmy jednak, że zabieg chemiczny jest ostatecznością. Prostszym i bezpieczniejszym sposobem jest zapobieganie niż zwalczanie owadów.

DEZYNFEKCJA Zwalczanie w środowisku zewnętrznym oraz na powierzchniach wegetatywnych form drobnoustrojów, głównie drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterie, wirusy). Przed rozpoczęciem zabiegu dezynfekcji musimy zadbać o czystość (mycie, czyszczenie). Dezynfekcję przeprowadza się w zależności od warunków panujących w obiekcie oraz typu obiektu metodami fizycznymi np. promieniowanie UV, wysoka temperatura, promieniowanie jonizujące i chemicznymi (różnego rodzaju preparaty).
Copyright © 2007 MKLIK-PEST CONTROL - Deratyzacja, Dezynfekcja Dezynsekcja