Oferta

Zakres naszych usług obejmuje:

• szkolenia z zakresu zabezpieczenia zakładów przed szkodnikami,
• konsultacje oraz wdrażanie systemu GMP, GHP, HACCP,
• projektowanie oraz modernizacja istniejących już zakładów przemysłu spożywczego,
• kompleksowe zabezpieczanie zakładów przed szkodnikami IPM,
• zwalczanie szkodników:
    deratyzacja
    • szczur (Rattus rattus, Rattus norvegicus),
    • mysz (Mus musculus),
    • nornica (Clethrionomys glareolus),
    • kret (Talpa europaea),
    dezynsekcja
    • prusak (Blatella germanica),
    • karaluch wschodni (Blatta orientalis),
    • karaczan amerykański (Periplaneta americana),
    • mrówki (Formicidae),
    • mrówka faraona (Monomarium pharaonis),
    • szkodniki magazynowe,
    • i inne,
    dezynfekcja
    • Escherichia coli,
    • Salmonella spp,
    • Clostridium botulinum,
    • Staphylococcus aureus,
    • grzyby,
    • i inne,
    dezodoryzacja
    • likwidowanie przykrych zapachów powstałych w wyniku procesów gnilnych,
• sprzedaż i montaż systemów zabezpieczeń przed ptakami,
• likwidacja gniazd os i szerszeni,
• sprzedaż lamp owadobójczych.

Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa:

• na wszystkie wykonywane usługi udzielamy gwarancji oraz zapewniamy, ze podczas wykonywania zabiegów, żadna powierzchnia poddana działaniu środków nie zostanie zniszczona a stosowane preparaty nie stworzą bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników (posiadamy polisę ubezpieczeniową włączającą w ubezpieczenie szkody w mieniu lub na osobie, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonywanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy),
• gwarantujemy, iż wszystkie preparaty i urządzenia do monitorowania i zwalczania szkodników stosowane przez MKLIK-PEST CONTROL posiadają atest PZH lub właściwe pozwolenia i są dopuszczone do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego w Polsce.

Swoją ofertę kierujemy do następujących grup docelowych:

• branża spożywcza (zakłady produkcyjne, fermy, gospodarstwa rolne, hurtownie, hiper- i supermarkety, sklepy, restauracje, kluby, puby),
• branża farmaceutyczna (zakłady produkcyjne, hurtownie, apteki, szpitale i inne placówki służby zdrowia),
• branża kosmetyczna (zakłady produkcyjne, laboratoria),
• placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, domy studenckie, stołówki),
• spółdzielnie mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni (mieszkańcy bloków, domów), hotele, domy wczasowe,
• obiekty zabytkowe i sakralne (kościoły, muzea, archiwa),
• placówki użyteczności publicznej (policja, straż miejska, wojsko, areszty, więzienia),
• i inne.
Copyright © 2007 MKLIK-PEST CONTROL - Deratyzacja, Dezynfekcja Dezynsekcja